Hoşlanılmayan Şeyler Görüldüğünde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâh ümme lâ ye’tî bil-hasenâti illâ ente ve lâ yedfeu’s-seyyiâti illâ ente lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyi’l-Azîm. Anlamı Ya Rabbi, iyilikleri getirecek, kötülükleri def edecek ancak sensin. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi ulu Allah’ındır.

Eve Girerken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es’elüke hayrel-mevleci ve hayrel-mahraci, bismillâhi velecnâ ve bismillâhi haracnâ ve alellâhi, Rabbena tevekkelnâ. Anlamı Allah’ım! (Evime) her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. Allah’ım, senin mübarek adını anarak (evimize) girdik, Allah’ım, senin mübarek adını anarak (evimizden) çıktık. Rabbimiz Allah’a dayandık. Ey Rabimiz sana tevekkül ettik, (dayanıp, güvendik).

Çarşıya ve Pazara Girince Okunacak Dua Okunuşu

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhi, Allâhümme innî es’elüke min hayri hâzihis-sûki ve hayri mâ fihâ ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâfihâ! Allahümme innî e’üzü bike en üsîybe fihâ yemînen fâcireten, ev sakfeten hâsireten. Anlamı Allah’ım! Mübarek ism-i şerifin bereketiyle, bana yardım et. Allah’ım! Bu çarşının ve bu çarşıda bulunanların hayırlısını (iyi taraflarını) senden istiyorum.… Okumaya devam et Çarşıya ve Pazara Girince Okunacak Dua Okunuşu

Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillâhi-tevekkeltü alellâhi, Allâhümme innî eûzü bike en edile ev üdalle ev ezille ev üzelle ev azlime ev uzleme ev echele ev yüchele aleyye. Anlamı Ey Allah’ım! Hak yoldan sapmaktan, saptırılmaktan; ayağı kaymaktan, kaydırılmaktan; zulmetmekten, zulme uğramaktan; cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktansana sığınırım.

Yemek Duası

Yemek Başlangıç Duası Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme bârik lenâ fîmâ rezaktenâ ve kınâ azâbennâr. Anlamı Allah’ım! Bize vermiş olduğun bu rızıkları bereketlendir. Ve bizi cehennem azabından koru. Allah’ın ismiyle yemeğimi yemeye başlıyorum. Yemek Sonrası Duası Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve ce’alenâ müslimîn Anlamı Bizi yediren, içiren ve bizi müslüman kılan yüce Allah’a hamdolsun

Su İçerken Okunması Gereken Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü’lillâhil’lezî sekânâ azben fürâten birahmetihî ve lem yec’alhü milhan ücâcen bizünûbinâ. Anlamı Şefkat ve merhametiyle bize tatlı ve lezzetli su içiren, işlediğimiz günahlar sebebiyle suyumuzu acılaştırıp tuzlu kılmayan Rabbimize hamd olsun! Not: Su içerken önce “Bismillâh” demeli suyu üç yudumda içmeli su bitince bu duâ okunmalıdır: