İman Tazeleme Duası

Duanın Okunuşu Allahümme innâ ürîdü en üceddidel imâne tecdîden bir kavli lâ ilahe illallah Muhammedurresûlullah. (Bu cümlenin üç kere tekrar edilmesi müstehaptır.)” Anlamı “Ey Rabbim, imanımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum.Beni… Okumaya devam et İman Tazeleme Duası

Nurlanma Duası

Duanın Okunuşu Allahümme cel fî kâlbi nûran ve fî lisânî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve an yemini nûran ve an yesâri nûran ve min fevki nûran ve min tahti nûran ve emâmî nûran ve min halfî nûran ve ceâllî fî nefsî nûran ve azimli nûran.” Anlamı “Allahım kalbimi nurlandır. Dilimi,… Okumaya devam et Nurlanma Duası

İman Duası

Duanın Okunuşu Asbahnâ alâ fıtretil islâmi ve alâ kelimetil ihlâsi ve alâ dini nebiyyinâ Muhammedin sallallahû aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebîhi İbrahime aleyhissalâtü vesselâmü, hanifen vemâ ene minel müşrikine.” Anlamı “Allah‘ım, bizi islâm fıtratı (yaratılışı), ihlâs kelimesi ve Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) dini üzerine sabahlat. Muhammed (s.a.s.) üzerine Allah rahmet eyler, babası İbrahim ‘in… Okumaya devam et İman Duası

Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Elhamdülillahillezî sevvâ halkî fe’adelehu ve kerreme surete vechî ve hasseneha veca ‘alenî minel müslimîne, Allahumme kemâ hassente halkî fehassin hulukî. Anlamı Beni yaratan ve beni düzenleyen Rabbıma hamdü senâ ederim. Suretimin şeklini güzelleştiren ve beni mükerrem kılan ve beni müslümanlardan yapan Rabbıma hamdederim. Allah’ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi, ahlâkımı da güzelleştir.

Abdest Sonrası Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Sübhanekellâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke, estağfirüke ve etûbu ileyke.Sonra yere bakarak şu duâ okunacaktır:Eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resûlüke. Anlamı Allah’ım, Seni noksan sıfatlardan tenzih ve cemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Sana hamdederim ve şehadet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, ortağın… Okumaya devam et Abdest Sonrası Okunacak Dua

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Sırasıyla Duaların Okunuşu ve Anlamı 1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra“Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!“(Suyu temiz, İslamı nur kılan Allah’a hamdolsun) 2) Ağıza su verirken“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ“(Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım) 3) Burnuna su verirken“Allahumme lâ tuharrimnî… Okumaya devam et Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillâhi velhamdülillahi alâ dînil islâm. Attâhümmec’alnî minettevvâbîn, vec’alnî minel mütetahhirin, vec’alnı min ibadike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn.nElhamdülillâhillezî câalel mâe tahûren vel islâme nûren. Anlamı Allah’ın ismi ile, İslâm dininin içinde bulunduğum için O’na hamdederim. Allahım! Beni tevbe edenlerden ve tevbe sebebiyle tertemiz olanlar dan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan… Okumaya devam et Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Akşam Ezanınında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâhümme hâzâ ikbâlü leylike ve idbâru nehâ rike ve asvâtü diiâtike fağfir lî. Anlamı Ey Allah’ım! Bu ezan gecenin geldiğini, gündüzün gittiğini ve Zât-ı Ecelli A’lâ’na dua edenlerin seslerinin yükseleceği anın geldiğini bildiriyor. Beni bağışla Allah’ım!

Ezan Bitince Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahumme Rabbe hazihi’d da’veti’t tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceten refiate. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü’l miad. Anlamı Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.