Yangın ve Afetlerden Korunma Duası

Duanın Okunuşu Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyil azimi maşaallhü kane ve ma’lem yeşau lem yekun a’lemu ennallahe ala külli şey’in kadirun ve ennallahe kad ehate bi külli şey’in ilmen ve ahsa külle şey’in adeda,Allahümme inni euzubike min şerri külli nefsin ve… Okumaya devam et Yangın ve Afetlerden Korunma Duası

Depremden Korunma Duası

Duanın Okunuşu Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî. Anlamı Allahım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelebilecek, afetlerden (zelzele gibi) felaketlerden azametine sığınırım.

Gök Gürlediği Zaman Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Veyusebbihur’ra’dü bi hamdihi vel melâiketü min hîfetıhi ve yursilüs-savâ ’ika fe yusîbu bihâ men yeşâu vehum yücâdilûne fillâhi vehuve şedîdül mihâl. Anlamı Gök gürültüsü O’nu överek tesbih eder, melekler de korkusundan O’nu tesbih ederler. Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Allah’ın tuzağı pek çetin olduğu halde onlar hâlâ O’nun hakkında tartışmaktadırlar.

İstiğfar (Tövbe) İle İlgili Ayetler

Al-i İmran Suresi, 135. ayet: Ve ‘çirkin bir hayasızlık’ işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah’tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları (kötü şeylerde) bile bile ısrar etmeyenlerdir. Al-i İmran Suresi, 159. ayet: Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır… Okumaya devam et İstiğfar (Tövbe) İle İlgili Ayetler

İstiğfar Duası

Duanın Okunuşu Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Anlamı Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah… Okumaya devam et İstiğfar Duası

Gerdeğe Giren Erkeğin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Allâhumme innî es’eluke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ ‘aleyhi ve e’ûzu bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ ‘aleyh. Anlamı Allah’ım! Ben bunun hayrını ve bunu yarattığın durum üzerine onun da hayrını senden isterim. Bunun kötülüğünden ve bunu yaratmış olduğun durumun kötülüğünden de sana sığınırım. (Ebû Dâvûd: 2/248)

Nikah Duası

Duanın Okunuşu Allahümmec’al hazel akde vennikahe meymunen mubareken vec’al beyne-hüma üfleten ve mehabbeten ve karara ve la tec’al beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il mü’minine radıyallahü anhüma. Ve beyne Aliyyin radıyallahü anh… Okumaya devam et Nikah Duası

Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehu’l-Mulku ve lehu’l-Hamdu ve huve alâ külli şey’in kadir. Abiyûne, Tâibûne, Abidûne, Sâcidûne lî-Rabbinâ Hâmidûne. Sadaka’llahu va’dehu ve nasara abdehu ve hezeme’l-ahzâbe vahdehu Anlamı Bir olan Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı yoktur. Mülk, O’nundur. Hamd’de, O’nadır. O, her şeye hakkıyla güç yetirendir. Dönenleriz, tevbe edenleriz,… Okumaya devam et Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua