Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua

Kabirde, Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif suresi, Tebareke, Tekasür,  İhlas-ı şerif ve Fatiha ya da bilinen sureler okunup meyyide (mevtaa’nın) hediye edilir. Hadis-i şerifte buyruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref’ olur (kaldırılır)” Kabristana gelen bir kimse, ayakta, “Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il… Okumaya devam et Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua

Telkin ve Bunu Takiben Okunacak Dua

Cenaze toprağa gömülür gömülmez din kardeşlerinin hemen oradan dağılmaları uygun değildir. Cenazenin ruhu, onların bulunuşu ile alışkanlık kazanır, yöneltilecek sorulara hazırlanmış olur ve Yüce Allah’ın mağfiretini gözetlemiş bulunur. Resulü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bir cenaze gömüldükten sonra hemen geri dönmezdi. Bir müddet mezarı başında durur ve cemaata karşı şöyle buyururdu: “Kardeşiniz için Yüce… Okumaya devam et Telkin ve Bunu Takiben Okunacak Dua

Cenazeyi Mezara Koyan Kişinin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Bismillâhi ve billâhi ve alâ milleti Rasûlillah. Bismillâhi ve billâhi ve alâ sünneti Rasûlillah sallallahu aleyhi ve selem. Anlamı Allah’ın adı ve Allah ile ve Rasûlullah’ın milleti üzere. Allah’ın ismiyle ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selemin dini ve sünneti üzere.

Arkadaşı Ölenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn* Ve innâ ilâ rabbinâ le münkalibûn* Ailâhümmektübhü ındelce fil muhsinîne vec’al kitâbehû fî ılliyyîne vahlüfhü fî ehlihî fil ğâbirîne ve lâ tahrimnâ ecrahû ve lâ teftinnâ ba’deh Anlamı Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu: “Ölüm insanı korkutur, sizden birinize kardeşinin ölüm haberi gelirse bu duayı okusun.”

Ölen Kişiye Okunacak Dua

Duanın Okunuşu İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ve inne ilâ Rabbinâ lemünkalibûne, Allahümmek’tübhü indeke fil muhsinîne vec’al kitâbehu fi illiyyîn. Vehlufhü fi ehlihi fil ğâbirine velâ tahrimnâ ecrehu velâ teftinnâ ba’dehu. Anlamı Biz Allah’tan gelmiş ve Allah’a gidiyoruz.. Ve biz ahirette yine O’na dönücüleriz. Allah’ım, onu (ölüyü) yüce huzurunda iyilerden yaz. Kitabı illiyyine koy.… Okumaya devam et Ölen Kişiye Okunacak Dua

Ölüm Haberi Anında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûne Allâhümme elhıkhu bi’s sâlihîne va’hlüfhü alâ zürriyyetihî fî’l-ğâbirîne va’ğfirlenâ velehû yevme’ddîn. Allâhümme lâ tahrimnâ ecrahû velâ teftinnâ ba’dehû. Anlamı Biz Allâh’a âidiz ve tekrâr O’na dönücüleriz. Ey Rabbimiz! Onu sâlihlere ilhâk et ve zürriyyetine, geride kalanlarla beraber halef ol, yani mu’în ol! Onu ve bizi dîn gününde… Okumaya devam et Ölüm Haberi Anında Okunacak Dua

Kişinin Kendi Ölümü İçin Yapacağı Dua

Duanın Okunuşu Allahumme ahyinî mâkânetil hayâtü hayran lî ve teveffenî izâ kânetil vefatü hayren lî. Anlamı Allah’ım, yaşamam hayırlı olduğu ana kadar beni yaşat, ölüm hayırlı olduğu anda da beni öldür.