Gerdeğe Giren Erkeğin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Allâhumme innî es’eluke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ ‘aleyhi ve e’ûzu bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ ‘aleyh. Anlamı Allah’ım! Ben bunun hayrını ve bunu yarattığın durum üzerine onun da hayrını senden isterim. Bunun kötülüğünden ve bunu yaratmış olduğun durumun kötülüğünden de sana sığınırım. (Ebû Dâvûd: 2/248)

Nikah Duası

Duanın Okunuşu Allahümmec’al hazel akde vennikahe meymunen mubareken vec’al beyne-hüma üfleten ve mehabbeten ve karara ve la tec’al beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il mü’minine radıyallahü anhüma. Ve beyne Aliyyin radıyallahü anh… Okumaya devam et Nikah Duası