Abdest Sonrası Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Sübhanekellâhumme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke, estağfirüke ve etûbu ileyke.Sonra yere bakarak şu duâ okunacaktır:Eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resûlüke. Anlamı Allah’ım, Seni noksan sıfatlardan tenzih ve cemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Sana hamdederim ve şehadet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Teksin, ortağın… Okumaya devam et Abdest Sonrası Okunacak Dua

Abdest Alırken Okunacak Dualar

Sırasıyla Duaların Okunuşu ve Anlamı 1) Abdeste başlarken eûzu besmeleden sonra“Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!“(Suyu temiz, İslamı nur kılan Allah’a hamdolsun) 2) Ağıza su verirken“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ“(Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamıyayım) 3) Burnuna su verirken“Allahumme lâ tuharrimnî… Okumaya devam et Abdest Alırken Okunacak Dualar

Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillâhi velhamdülillahi alâ dînil islâm. Attâhümmec’alnî minettevvâbîn, vec’alnî minel mütetahhirin, vec’alnı min ibadike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn.nElhamdülillâhillezî câalel mâe tahûren vel islâme nûren. Anlamı Allah’ın ismi ile, İslâm dininin içinde bulunduğum için O’na hamdederim. Allahım! Beni tevbe edenlerden ve tevbe sebebiyle tertemiz olanlar dan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan… Okumaya devam et Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Akşam Ezanınında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâhümme hâzâ ikbâlü leylike ve idbâru nehâ rike ve asvâtü diiâtike fağfir lî. Anlamı Ey Allah’ım! Bu ezan gecenin geldiğini, gündüzün gittiğini ve Zât-ı Ecelli A’lâ’na dua edenlerin seslerinin yükseleceği anın geldiğini bildiriyor. Beni bağışla Allah’ım!

Ezan Bitince Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahumme Rabbe hazihi’d da’veti’t tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceten refiate. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü’l miad. Anlamı Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.