Sancı Duaları

Sancı Duası (1) Okunuşu “Bismillâhi bi rukyeti ba’dınâ yüşfâ sakîmünâ bi izni rab-binâ.” (Buhârî, Müslim) Anlamı “Rabbimizin izniyle, bazılarımızın du­asıyla, bazı hastalıklarımız şifâ bulur.” Sancı Duası (2) Okunuşu “Eûzü bi izzeti’llâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru.” (Müslim) Anlamı “Çektiğim bu acı ve ızdıraptan Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum ve O’ndan şifâ diliyo­rum.”

Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni. Anlamı Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım,… Okumaya devam et Uyuyamayan Kimsenin Okuyacağı Dua

Temre (Siğil) Duası

Duanın Okunuşu Em ebremû emren fe innâ mubrimûn(mubrimûne). Anlamı Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.nnYüzde ve elde bulunan temralar (siğiller) için kenarları kalemle işaretlenerek 3-5 ve 7-40 defa bu ayet oknursa Allah şifa verir

Güçsüz Düşenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Sübhânellâhi ve bihamidihî, Sübhânellâhil’azîmi,ve Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Anlamı Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al­lah’ı tenzih ederim. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Felç Olmamak İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillahillezi lâ yedurru measmihî şeyun fil ardi ve lâ fissemâi vehüvessemîul alîm Anlamı Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselam) şöyle buyuruyor:Her kim şu duayı her günün sabahında ve her gecenin akşamında üç defa okursa artık ona hiçbir şey zarar veremez:Adı(nın anılması)yla ne yerde ve ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle ki,… Okumaya devam et Felç Olmamak İçin Okunacak Dua

Resûl-i Ekrem-in Okuduğu Nazar Duası

Duanın Okunuşu Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh. Anlamı Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.

Hastaya Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahümme innî es’elükel âfiyete fiddünyâ vel âhireti, Allahümme innî es’elükel afve vel âfiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî, Allahümme estüravrâtî, ve emin ravâtî, Allahümme ihfaznî min beyni yeoeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve min fevkî, ve eûzü bi azametike en uğtâle min tahtî, Allahümme eğninî… Okumaya devam et Hastaya Okunacak Dua