Nüfuz ve Servet Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu (Ali İmran suresi 26 ve 27. ayet) n Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). nTûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite… Okumaya devam et Nüfuz ve Servet Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua

Borç ve Günahtan Korunmak İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâhumme rebbe’s-semâvâti’s-seb’i ve rabbe’l-arşi’l-azîm rabbenâ ve rabbe kulli şey’in münzileti’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kur’ân, fâlika’l-habbi ve’n-nevâ. Eâzu bike min şerri kulli şey’in ente âhizun binâsiyetih. Enta’l-evvelu feleyse kableke kableke şey’un ve ente’l-âhiru feleyse b’deke şey’un ve ente’z-zahiru feleyse fevkake şey’un ve ente’l-bâtinu feleyse dûneke şey. İkdi anni’d-deyne ve ağninî mine’l-fakr. Anlamı Allah’ım! Ey yedi kat… Okumaya devam et Borç ve Günahtan Korunmak İçin Okunacak Dua

Zenginlik ve Mal İstemek İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâhumme rebbe’s-semâvâti’s-seb’i ve rabbe’l-arşi’l-azîm rabbenâ ve rabbe kulli şey’in münzileti’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kur’ân, fâlika’l-habbi ve’n-nevâ. Eâzu bike min şerri kulli şey’in ente âhizun binâsiyetih. Enta’l-evvelu feleyse kableke kableke şey’un ve ente’l-âhiru feleyse b’deke şey’un ve ente’z-zahiru feleyse fevkake şey’un ve ente’l-bâtinu feleyse dûneke şey. İkdi anni’d-deyne ve ağninî mine’l-fakr. Anlamı Allah’ım! Ey yedi kat… Okumaya devam et Zenginlik ve Mal İstemek İçin Okunacak Dua

Parasız Kalmamak İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu (Araf suresi 10. ayet) Ve lekad mekkennâkum fîl ardı ve cealnâ lekum fîhâ maâyiş (maâyişe), kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). Anlamı And olsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz!

Fakirlikten Kurtulma Duası

Duanın Okunuşu Allahümme Rabbe’s-semâvâti’s-seb’i Rabbi’l-Arşi’l-Azîmi, Rabbenâ ve Rabbe Külli şey’in Münzile’t-Tevrâti ve’l-İncîli ve’l-Kur’âni Fâli-ki’l-Hebbi Vennevâ. Eûzü bike min şerri külli şey’in ente âhizün binâsiyetihî, ente’l-Evvelüfeleyse kableke şey’ün ve ente’l-Âhirü feleyse ba’deke şey’ün ve ente’z-Zâhirü feleyse fevkake şey’ün ve ente’l-Bâtınü feleyse dûneke şey’ün. Akdi anni’d-deyne ve ağni mine’l-fakri Anlamı Allah’ım! Ey yedi kat göklerin ve büyük… Okumaya devam et Fakirlikten Kurtulma Duası

İzzet ve Şeref İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Anlamı De ki: “Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir.… Okumaya devam et İzzet ve Şeref İçin Okunacak Dua

Hayırlı Evlat Sahibi Olmak ve Helal Rızık İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Ya münşiel halkı bihikmetihi ve mümsikessemavati vel ardı untezu ve la bi kudretihi ya menleyse li evveliyyetihibtidaü ve la hiriyyetihintihaun ya bediissemavati vel ard ya zel mağfurillezi la yunkeru es elüke biennerrahmete fike mevcudete ve ennel mağfirete minhe mahudetun ya veliyye külli daifin veya gıyase külli methufin Ya Allahu Ya Rahmanu… Okumaya devam et Hayırlı Evlat Sahibi Olmak ve Helal Rızık İçin Okunacak Dua

Helal Mala Kavuşma Duası

Duanın Okunuşu Allâhumme innîeûzü bike min f’ıtnetinnâri ve min azâbinnâr. Ve eûzü bike min fitnetil kabri ve eûzu bike min azâbilkabri ve eûzû bike min fitnetil ginâ ve eûzü bike min fitnetil fakri ve eûzü bike min fitnetil Mesîhid-Deccal Anlamı Allah’ım, cehennem fitnesinden, azabından Sana sığınırım. Kabrin fitnesinden, kabrin azabından, zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden… Okumaya devam et Helal Mala Kavuşma Duası