Hoşlanılmayan Şeyler Görüldüğünde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâh ümme lâ ye’tî bil-hasenâti illâ ente ve lâ yedfeu’s-seyyiâti illâ ente lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyi’l-Azîm. Anlamı Ya Rabbi, iyilikleri getirecek, kötülükleri def edecek ancak sensin. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi ulu Allah’ındır.