Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Eûzü bi kelimâti’l-lahi’t-tâmmeti min gadabihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeytâni ve en yehdurûn. Anlamı Cenab-ı Hakkın tam olan kelimeleri ile gadabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve onların yanımda bulunmalarından Allah’a sığınırım.

Uyuyamayan Kimsenin Yapacağı Dua

Duanın Okunuşu Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni. Anlamı Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan Allah’ım, Kayyûm olan Allah’ım,… Okumaya devam et Uyuyamayan Kimsenin Yapacağı Dua

Gece Uyanıp Tekrar Yatmak İstediğinde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Lâ ilahe illâ ente sübhaneke, Allahumme estağfirüke lizenbî ve es’elüke rahmeteke, Allahumme zidnî ilmen velâ tüziğ kalbî ba’de iz-hedeytenî ve hebli min ledünke rahmeten, inneke entel Vehhâb. Anlamı Senden başka ilâh yoktur, ancak Sen varsın. Seni noksan sıfatlardan beri kılar kemal sıfatlarla mevsûf kılarım. Günahımın bağışlanmasını ve rahmetini istiyorum. Allah’ım, ilmimi çoğalt, hidayet… Okumaya devam et Gece Uyanıp Tekrar Yatmak İstediğinde Okunacak Dua

İyi Rüya Görmek İstediğinde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu BismillahirrahmanirrahimnAllahümme inni es’elüke rü’ya salihaten, sadikaten gayra kazibetin nafiaten ğayra darratin. Anlamı Esirgeyen, bağışlayan Cenab-ı Hakkın adı ile, Ey, Allah’ım benim için doğru olan ve yalan çıkmayacak, her zaman faydası olan ve hiç zararı dokunmayacak güzel bir rüya görmek istiyorum.

Uykuya Yatacak Olan Kimsenin Yapacağı Dua

Duanın Okunuşu Allahumme inntî estağfirüke likülli zenbin yûcibu aleyye sağîruhu elîme azâbike ve yahillü bî kebîruhu şedide ikâbike. Anlamı Allah’ım, acı azab doğuracak küçük günahlardan tövbe ettim, bağışlamanı isterim. Şiddetli azabını doğuracak büyük günahlardan bağışlamanı dilerim.