Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehu’l-Mulku ve lehu’l-Hamdu ve huve alâ külli şey’in kadir. Abiyûne, Tâibûne, Abidûne, Sâcidûne lî-Rabbinâ Hâmidûne. Sadaka’llahu va’dehu ve nasara abdehu ve hezeme’l-ahzâbe vahdehu Anlamı Bir olan Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı yoktur. Mülk, O’nundur. Hamd’de, O’nadır. O, her şeye hakkıyla güç yetirendir. Dönenleriz, tevbe edenleriz,… Okumaya devam et Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu Sübhanellezi sehhara lena haza vema künna lehü mukrinin ve inna ila Rabbina lemunkalibün. Allahümme inna neselüke fi seferina haze’l birra ve’t takva ve mine’l ameli ma ter da. Allahümme hevvin Aleyna seferina haza vatni anna bu’dehü. Allahümme ente’s sahibi fi’s seferi ve’l halifetü fi’l ehli. Allahümme inni euzü bike min va’saisseferi ve keabeti’l… Okumaya devam et Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua

Bir Şehre Girildiğinde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allahumme bârik lenâ fiha, Allahumme’rzuknâ fîha mennâha, vehabbibna ilâ ehliha ve habbib salihi ehliha ileyna. Anlamı Allah ’ım, bu şehiri bize mübarek kıl, nimetlerinden bizi rızıklandır. Halkını bize sevdir ve bizi de onlara sevdir Allah’ım.