Aşure Günü Duası

Duanın Okunuşu Allahümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîm. Elhennânül mennan. Ve hâzihi cedîdetün es’elüke fîhal ismete mineşşeytânirracim. Vel avne alâ hâzihin nefsil emmâreti bissûi vel iştiğâle bimâ yükarribunî ileyke yâ zel celâli vel ikrâmi bi rahmetike yâ erhamerrahimin. Anlamı Allah’ım! Sen ebedî ve ezelî olan kerem ve ikram sahibisin. Hannan ve Mennan sahibisin. Kötülüğü emreden… Okumaya devam et Aşure Günü Duası

Berat Gecesi Okunacak Dualar

Berat Gecesi’nde Okunacak Dua (1) Duanın Okunuşu Allahümme eûzü bike min ibâdike ve eûzü bike bi rıdâke min sahatike ve eûzü bike minke celle vechüke lâ uhsî senâen aleyke, ente kemâ esneyte alâ nefsike. Anlamı Allah’ım! Kullarının (fenalıklarından) Sana sığınırım. Senin gazabından rızana (rahmetine) sığınırım. Ve yine Senden Sana sığınırım. Ben Seni hakkıyla methetmekten âcizim.… Okumaya devam et Berat Gecesi Okunacak Dualar

Bayram Günü Duası

Duanın Okunuşu Yâ Hayyû yâ kayyûm yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikram. Anlamı Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz ey semâvat ve arzın bedi’i ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.