Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim, Alahummâhruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirine ve zulmizzâlimine ve keydil ümerâil hâsidine ve ta’nil eşkiyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdü lillahi rabbil âlemin. Anlamı Allah’ım düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkiyanın kötülüklerinden beni muhafaza… Okumaya devam et Düşman Şerrinden Kurtulmak İçin Dua

Sa’y Ederken Okunacak Dua Ayeti

Duanın Okunuşu Eûzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmânirrahîm İnnes-Safâ vel Mervete min şeâirillâh, fe men haccel beyte evi’temera felâ cunâha aleyhi en yettevefe bihimâ vemen tetevvea hayran fe innellâhe şâkirun alîm. Anlamı Kovulmuş ve lânetlenmiş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.nMuhakkak Safa ve Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Bunun için, hac veya umre niyetiyle kim Kâbe’yi ziyaret… Okumaya devam et Sa’y Ederken Okunacak Dua Ayeti

Yayım tarihi
Uncategorized olarak sınıflandırılmış