Hoşlanılmayan Şeyler Görüldüğünde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâh ümme lâ ye’tî bil-hasenâti illâ ente ve lâ yedfeu’s-seyyiâti illâ ente lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyi’l-Azîm. Anlamı Ya Rabbi, iyilikleri getirecek, kötülükleri def edecek ancak sensin. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi ulu Allah’ındır.

Su İçerken Okunması Gereken Dua

Duanın Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü’lillâhil’lezî sekânâ azben fürâten birahmetihî ve lem yec’alhü milhan ücâcen bizünûbinâ. Anlamı Şefkat ve merhametiyle bize tatlı ve lezzetli su içiren, işlediğimiz günahlar sebebiyle suyumuzu acılaştırıp tuzlu kılmayan Rabbimize hamd olsun! Not: Su içerken önce “Bismillâh” demeli suyu üç yudumda içmeli su bitince bu duâ okunmalıdır: