Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Bismillâhi velhamdülillahi alâ dînil islâm. Attâhümmec’alnî minettevvâbîn, vec’alnî minel mütetahhirin, vec’alnı min ibadike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn.nElhamdülillâhillezî câalel mâe tahûren vel islâme nûren.

Anlamı

Allah’ın ismi ile, İslâm dininin içinde bulunduğum için O’na hamdederim. Allahım! Beni tevbe edenlerden ve tevbe sebebiyle tertemiz olanlar dan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan eyle. Suyu tertemiz yapan ve bizim için İslâm’ı nur kılan Allah’a hamdü senâ ederim.