Gece Uyanınca Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Lâ ilahe illallâhül’vâhidül’Kahhârü, Rabbüs’semâvâti vel’ardı ve mâ beynehümâl’Azîzül’Gaffâr.

Anlamı

Vâhid (bir) ve kalnhâr (hükmünde galib) olan Alldh’dan başka ilâh yoktur. Yer ve göklerin ve ikisi arasında bulunan bütün varlıkların (yaratıkların) Rabbıdır. Azizdir. (Herşeye galibdir). Gaffar (çok bağışlayıcı)dır