Arafat’ta Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahumme lekel hamdü kellezî nekûlu, ve hayran mimmâ nekûlu. Allahumme leke salâtî ve nüsükî ve mehyâye ve mematî ve ileyke meâbi veleke Rabbi türâî. Allahumme innî eûzu bike min azâbil kabri ve vesvesetis-sadri ve şetâtil emri, Allahumme innî eûzu bike min şerri mâtecidu bihirrîhu.

Anlamı

Allah’ım, (Sana dua edip söyleyen) kimsenin dediği gibi Sana hamd olsun. Allah’ım, namazım, kurbanım, hayatım ve mematım Sendendir ve Senin içindir, varışım da Sanadır. Sen benim Rabbimsin, beni görüyorsun. Allah’ım, kabir azabından, göğüs darlığından ve çeşitli irade zayıflığından Sana sığınırım. Allah’ım, rüzgârın gelen şerli kısmından da Sana sığınırım.