Hacerül Esved’in Karşısında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

La ilahe illallahu vel na’budu illa iyyahu muhlisine lehuddine ve lev kerihel-kafirun.

Anlamı

Allah’tan başka ilah yoktur, ancak O’na ibadet ederiz. Kafirler hoşlanmasalar da O’ndan başkasına ibadet etmeyiz.