Hz. Ömer’in Kabri Başında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Esselâmü aleyke yâ emîral müminîne, esselâmü aleyke eyyühel fâruku ve rahmetüllâhi ve berakâtühü, cezâkellâhü an Resulillâhi fil kıyâmi bi emri dînihi ba’dehü, esselâmü aleyküm yâ Eba Bekrissıddîk ve Ömera’l Fârûk. Feş’fa’ lenâ inde Resulillâhi sallallâhu aleyhi ve sellem.

Anlamı

Selâm senin üzerine olsun ey müminlerin emiri. Selâm senin üzerine olsun ey Faruk. Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Allah seni en güzel bir mükâfatla mükâfatlandırsın. Resullahtan sonra onun dininde çok büyük yardımlar yaptın. Allah’ın selâmı üzerine olsun, ey Ebu Bekir ve Ömerü’l-Faruk. Resulullahın yanında bize şefaat ediniz. Allah, Resulullaha rahmet ve merhamet eylesin.