Kabe Görüldüğünde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahümme zid haze’l-beyte teşrîfen ve ta’zimen ve tekrîmen ve mehâbeten.

Anlamı

Allah’ım, bu evin şerefini yücelt, azametini âli, hürmetini ziyâde eyle, mehâbetini de dâim ve sâbit eyle.