Kâbe Tavaf Edilirken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahümme inne hâzel beyte beyteke vel hareme haramuke vel emne emnüke ve hâzâ mekâmul âizi bike minennâri feharrim luhûmenâ ve beşeranâ alânnâri.

Anlamı

Allah’ım, bu beyt Senin beytin, harem de Senin haremindir. Emniyet Senin emniyetindir. Bu hayırlı yer ateşten Sana sığınma yeridir. Öyle ise etlerimizi de, derilerimizi de Cehennem ateşine haram eyle.