Medine-i Münevvere’den Ayrılırken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahümme lâ tec’al hâzâ âhiral ahdi biharami Resulike, ve yessir liyel avde ilel harameyni sebîlen sehleten bimennike ve fadlike, verzuknil afve velâfiyete fiddünyâ velâhirati ve ruddenâ sâlimîne ğâibine ilâ evtâninâ âminîne.

Anlamı

Allah’ım, Habibinin haremine olan şu ziyaretimi en son kılma, lütfunla tekrar Haremeyni ziyaret etmemi nasip kıl. Bana dünya ve ahirette İlâhî affını ve afiyetini müyesser kıl. Bize selâmetle, kazançlı olarak ve emin bir şekilde yurtlarımıza dönmeyi nasip eyle.