Mikat Yerinde Okunacak Dualar

Mikat Yerinde Okunacak Dua (1)

Duanın Okunuşu

Allahume inni üridül hacce feyessirhu li ve takabbelhü minni.

Anlamı

Ey Allah’ım, ben hacca niyet ettim, bana haccı kolaylaştır, benden bu haccı kabul buyur.

Mikat Yerinde Okunacak Dua (2)

Duanın Okunuşu

Lebbeyke, Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnelhamde venni’mete vel-mülke la şerike leke.

Anlamı

Buyur, Allah’ım buyur. Buyur, Senin ortağın yoktur, buyur. Muhakkak hamd ve nimet Sana mahsustur.Mülk de Senindir. Senin ortağın yoktur.