Peygamberimize Veda Ederken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahümmeftah aleyye ebvâbe rahmetike verzüknî fî ziyâreti kabri nebiyyike sallâllahü aleyhi ve selleme mâ razektehü evliyâeke ve ehle tâetike veğfirlî verhamnî yâ hayra mes’ûlîn.

Anlamı

Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç. Resul-i Ekrem’in kabrine yaptığım bu ziyaretimden dolayı, velî kullarına ve taat ehline yaptığın ihsanları bana da nasip et. Beni bağışla, bana merhamet et, ey Kendisinden istenilenlerin en hayırlısı olan Rabbim.