Safa Tepesinde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Eûzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmânirrahîm.nİnnes-Safâ vel Mervete min şeâirillâh, fe men haccel beyte evi’temera felâ cunâha aleyhi en yettevefe bihimâ vemen tetevvea hayran fe innellâhe şâkirun alîm.nnSafa ve Merve arasında gidip gelirken her bir gidip gelmede de aynı dualar okunur.nnRabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta’lemü inneke entel eazzül ekramü.

Anlamı

Kovulmuş ve lânetlenmiş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.nRahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Muhakkak Safa ve Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Bunun için, hac veya umre niyetiyle kim Kâbe’yi ziyaret ederse, yine Safa ile Merve’yi tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim ki, kalbinden gelerek vaciplerden fazla bir hayır işlerse muhakkak Allah Şâkir’dir, Alîm’dir.nnSafa ve Merve arasında gidip gelirken her bir gidip gelmede de aynı dualar okunur.nnRabbim! Beni bağışla, merhametini benden esirgeme, bildiğin hatalarımdan geç. Zira Sen en azîz ve en mükerremsin.