Şeytan Taşlanırken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Bismillah, Allâhu Ekber, rağmen lişşeytâni ve hizbihi, Allâhummec’ alhü haccen mebrûran, ve zenben mağfûran, ve sa’yen meşkûran, ve amelen sâlihan makbûlen, ve ticâraten len tebûr. Bi keramike yâ ekramel ekramîn, ve bi rahmetike yâ erhamerrahimîn.

Anlamı

Allah’ım, haccımı kabul eyle, günahlarımı bağışla, sa’y u gayretimi şükre değer kıl, işlerimi salih ve makbul, ticaretimi daima kazançlı eyle. Merhametlilerin en merhametlisi; kerem sahiplerinin en kerimi olan Rabbim, lütfu kereminle ve merhametinle muamele eyle.