Tavafın Her Şavtının Başında Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Sübhânellâhi ve’l hamdü lillahi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l-azîm. Vessalâtü ve’s-selâmü alâ Resulillâhi Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem. Allâhümme îmânen bike ve tasdîkan bikitabike ve vefâen bi ahdike ve’t-tibâen li sünneti nebiyyike ve habîbike sallallâhu aleyhi ve sellem.

Anlamı

Şanı yüce Allah’ı tesbih ve tenzih ederim. O bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Hamd, Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiç bir ilâh yoktur. Allah en büyüktür. Emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak için gereken güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.