Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Elhamdülillahillezî kadâ annâ nüsükenâ, Allahümme zidnâ îmânen ve yakinen ve tevfîkan ve afven vağfir lenâ velâ bâinâ ve ümmehâtinâ vel müslimîne ecmaîn.

Anlamı

Haccın farzlarını tamamlamayı nasip eden Allah’a sonsuz hamd ve sena olsun. Allah’ım, imanımızı artır, bizi kesin bilgiye ulaştır, başarı ve yardım ihsan eyle. Bizim, anne ve babalarımızın, geçmişlerimizin ve bütün Müslümanların günahlarını bağışla.