Ruh Hastalığı İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahîm,nnİrfa ’ kadri veşrah sadrî ve yessir emri, verzuknî min haysü lâ ehtesibu, bi fazlike ve keremike ve ihsanike ya men hüve kâf, hâ, yâ, ayın, sâd, hâ mim ayın, sin kâf ve es’elüke bicemâlil izzeti ve celâlil heybeti ve izzetit kudreti, ve ceberûtil azameti entec’alenîmin ibadike’ssâlihîn, ellezîne lâ havfun aleyhim velâhum yahzenûn.

Anlamı

Rahman ve rahim olan Allah’ın ismiyle,nnŞanımı yücelt, göğsümü genişlet, işlerimi kolaylaştır. Fazlü keremin ve ihsanınla beni hesapsız rızıklandır Allah’ım.nnKâf, hâ, âyin, sad ve ha mim sin, kaf hürmetine duâmızı kabul eyle ey Rabbim. İzzetin, celâlin, kudretin, cemâlin ve ceberut ’un hürmetine beni kıyamette korkmayan ve mahzun olmayan iyi kullarından eyle.