İman Tazeleme Duası

Duanın Okunuşu

Allahümme innâ ürîdü en üceddidel imâne tecdîden bir kavli lâ ilahe illallah Muhammedurresûlullah. (Bu cümlenin üç kere tekrar edilmesi müstehaptır.)”

Anlamı

“Ey Rabbim, imanımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tevbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum.Beni affet, nikahımı da sabit kıl.”