Küfürden ve Günahtan Korunma Duası

Duanın Okunuşu

Allâhumme ente rabbî, lâ ilâhe illâ ente, halaktenî ve ene abduke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tu. E’âzu bike min şerri mâ sana’tu, ebûu ileyke bini’metike aleyye va’terifu bizunûbî fağfir lî zunûbî. İnnehû lâ yağfiru’z-zunûbe illâ ent.”,

Anlamı

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum. Elimden geldiği kadar Sana verdiğim sözde, ahdimde duruyorum. Yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Senden bana olan nimetini ve benim Sana karşı günahlarımı itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Günahları Senden başka bağışlayacak yoktur.”,