Nefis ve Şeytandan Korunma Duası

Duanın Okunuşu

Allahümme fattıri’s-semavati ve’l-ardı alime’l-ğaybi ve’ş-şehadeti rabbe külli şey’in ve melikihi eşhedü en la ilahe illa ente euzü bike min şerri nefsi ve şerri’ş-şeytani ve şirkihi.”,

Anlamı

“Allah’ım! Ey göklerin ve yerin yaratanı,ey görülmeyen ve görüleni bilen,ey her şeyin Rabbi ve Meliki! Sen’den başka ilah olmadığına şehadet ederim.Nefsimin şerrinden,Şeytanın şerrinden ve şirke düşürmesinden Sana sığınırım”,