Nurlanma Duası

Duanın Okunuşu

Allahümme cel fî kâlbi nûran ve fî lisânî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve an yemini nûran ve an yesâri nûran ve min fevki nûran ve min tahti nûran ve emâmî nûran ve min halfî nûran ve ceâllî fî nefsî nûran ve azimli nûran.”

Anlamı

“Allahım kalbimi nurlandır. Dilimi, gözümü, kulağımı nurdan eyle. Sağımı, solumu, önümü, arkamı, altımı, üstümü (her tarafımı) nur kıl. Nefsimi nurlandır, nurumu çoğalt.”