Şeytan’dan Korunma Duası

Duanın Okunuşu

Rabbena lâ tüziğ kulûbena, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb. Îlâhî nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke. Allâhumm’ahfaz imanena mineşşeytanirracîmi fi cemi’i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezği bi bereketi Kur’anil-Azîmi ve bihürmeti Resûlikel-Kerîmi bi rahmetike yâ erhamerrâhimîne. Allâhumme yâ veliyyel islâmi, mütemessiken bil islâmi hattâ nelkâke bihi”,

Anlamı

“Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidâyet ettikten sonra kalblerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin indinden yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasib et. Muhakkak Sen herkesin muradlarını vericisin. Allah’ım, rahmetini umar ve azabından korkarız. Allah’ım, Kur’an-ı Azim’in bereketiyle ve Rasûl-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar bütün ömrümüz boyunca lanetlenmiş şeytandan muhafaza eyle, lutuf ve kereminle yâ Erhamerrâhimin. Allah’ım, ey İslâm ‘ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam ‘dan ayırma.”,