Tevhid Duası

Duanın Okunuşu

Elif Lâm Mîm. Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul Kayyûmu. Ve ilâhüküm ilâhun vâhidün lâ ilâhe illâ hüver-rahâmnur-rahîm”,

Anlamı

“Allah’tan başka ilah yoktur. O, diri ve ebedi koruyucudur. Sizin ilahınız birdir. O Rahman Ve Rahim olandan başka ilah yoktur.”,