Hayırlı Evlat Sahibi Olmak ve Helal Rızık İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Ya münşiel halkı bihikmetihi ve mümsikessemavati vel ardı untezu ve la bi kudretihi ya menleyse li evveliyyetihibtidaü ve la hiriyyetihintihaun ya bediissemavati vel ard ya zel mağfurillezi la yunkeru es elüke biennerrahmete fike mevcudete ve ennel mağfirete minhe mahudetun ya veliyye külli daifin veya gıyase külli methufin Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu irham gurbeti fil kabri vengitaiileyk.

Anlamı

Ey Allâh! Ey mahlukatı hikmeti ile yaratan ve zeval bulmasınlar diye gökleri ve yeri kudreti ile tutan!Ey evveliyyetinin başlanğıcı olmayan!âhireyyetinin de nihayeti olmayan! Ey gökleri ve yeri eşsiz bir biçimde yaratan!Ey(asla) inkâr olunmayacak iyilik sahibi! (Ey Allâh!) Senden istiyorum,çünkü hiç şüphesiz rahmet sende mevcıttur ve Senin mağfiretin (Bütün müminlerce)mâlumdur.Ey her zayıfın sahibi! Ey her zorda kalanın yardımcısı! Ey Allâh! Ey Rahman!Ey Rahim! Kabirdeki yalnızlığıma ve Senden başka kimsem olmamasına acı(da bana azab etme)