Zenginlik ve Mal İstemek İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allâhumme rebbe’s-semâvâti’s-seb’i ve rabbe’l-arşi’l-azîm rabbenâ ve rabbe kulli şey’in münzileti’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kur’ân, fâlika’l-habbi ve’n-nevâ. Eâzu bike min şerri kulli şey’in ente âhizun binâsiyetih. Enta’l-evvelu feleyse kableke kableke şey’un ve ente’l-âhiru feleyse b’deke şey’un ve ente’z-zahiru feleyse fevkake şey’un ve ente’l-bâtinu feleyse dûneke şey. İkdi anni’d-deyne ve ağninî mine’l-fakr.

Anlamı

Allah’ım! Ey yedi kat göklerin ve büyük Arşın Rabbi! Bizim ve her şeyin Rabbi! Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an-ı indiren, daneleri ve çekirdekleri yaratan Allah’ım! Kudretin altındaki her şeyin şerrinden Sana sığınırım. Sen öyle Evvel’sin ki, Senden evvel hiçbir şey yoktur. Sen öyle Ahir’sin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öyle Zahir’sin ki üstünde bir mevcut yoktur. Sen öyle Batın’sın ki, Senin önünde hiçbir şey mevcut değildir. Benim borcumu öde ve beni zengin kıl.