Aşure Günü Duası

Duanın Okunuşu

Allahümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîm. Elhennânül mennan. Ve hâzihi cedîdetün es’elüke fîhal ismete mineşşeytânirracim. Vel avne alâ hâzihin nefsil emmâreti bissûi vel iştiğâle bimâ yükarribunî ileyke yâ zel celâli vel ikrâmi bi rahmetike yâ erhamerrahimin.

Anlamı

Allah’ım! Sen ebedî ve ezelî olan kerem ve ikram sahibisin. Hannan ve Mennan sahibisin. Kötülüğü emreden bu nefse karşı yardımını ve beni Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olmaya yardım eyle. Ey celâl ve ikram sahibi Allah’ım, Rahman ve Rahim olan merhametinle merhamet eyle.