Güçlüğü Önlemek için Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahumme entel Melükul Hakkul Mübin, Muhammedün Rasulullahi sâdıkul va’dül emîn, ve lekel mülkü vel hamdü, tuhyî ve tumîtü ve ente hayyûn lâ temûtü bi yedikel hayrü, inneke alâ külli şey’in Kadir, vec’alnî anil belâi vel kazâi bi hayrin vahfaznî minennefsi veşşeytâni vel a’dâi ve bi hakkı sûreti Yâsin vel Kur’ani’l Hakimi, ya Erhamerrâhimîn.nnSübhane’l-müferrici an külli mahzûnin, Sübhane’l-müneffisi an külli medyûnin, Subhane men ca’ale hazâinehü beynel kâfi vennûn, Sübhane men erâde şey’en en yekûle lehü kün feyekûn, fesubhanellezî biyedihi melekûtu külli şey’in ve ileyhi turce’ûn, ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

Anlamı

Hakika ve zahir mülk sahibi sensin. Muhammed (sav), Allah’ın resulü, sadık ve emniyetli bir peygamberidir. Mülk senin, hamd da sana layıktır. Canlandıran ve öldüren sensin. Sen dirisin, ölmezsin. Hayır senin elindedir. Sen herşeye Kadir’sin. Beni bela ve kazalardan koru. Nefsinden, şeytandan ve düşmandan beni muhafaza eyle. Yâsinn hürmetine ey Erhamerrahimin.nnHer türlü sıkıntıyı yok eden Allah ne yücedir. Her borçlunun borcunu gideren Allah ne yücedir. Bütün hazinelerini kâf ve nûn arasında toplayan Allah ne yücedir. Bir şeyin olmasını dilediğinde ol diyen ve hemen o şeyin oluverdiği Allah ne yücedir. Herşeyin mülk ve tasarrufunu elinde bulunduran Allah herşeyden yücedir, dönüş ancak O’nadır. Salat ve selam Muhammed (sav) üzerine ve onun âli ve ashabı üzerine olsun.