Peygamber Efendimizin (s.a.v)’in Hayatımın En Zor Günü Dediği Gün Okuduğu Dua

Okunuşu

Allâhümme ileyke eskü za’fa kuvveti ve kıllete hilete ve hevâni ale’n-nas.Yâ Erhamerrahimin ente rabbül müstad’afin.Ente erhamü bi min en tekileni ilâ adüvvün baidin yetecehhemüni ev ilâ sadikin karibin melektehü emri.İn lem tekün gadbane aleyye fe lâ übâli.Gayra enne afiyeteke evseu li.Eûzü bi nuri vechikellezi eşkarat le hüzzulümâtü ve saluha aleyhi emruddünya vel ahireti en yenzile bi gadabüke evyahille aleyye sehatüke.Ve leke’l-utba hatta terda.Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bike.

Anlamı

İlahi! kuvvetimin zaafa uğradığını,çaresiz kaldığımı,halk nazarında hor görüldüğümü,ancak Sana arz ederim.Sana şikayet ederim.nnEy merhametlilerin en merhametlisi!Herkesin zayıf görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabbi sensin.nnİlahi!Huysuz,yüzsüz bir düşman eline benni düşürmeyecek,hatta hayatımındizginlerinin eline verdiğin akrabadan bile beni dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin.nnSen bana gazaplı değilsen,Senin verdiğin afiyetin benim için geniş olmasından başka hiçbir şeye aldırmam.Bana gazabının gelmesinden,hışmına uğramatan,kendisiyle karanlıkların aydınlığı dünya ve ahiret işlerinin düzene girdiği vechinin nuruna sığınıyorum.nnİlahi!Sen razı olasıya deka affını diliyorum.Bütün kuvvete,her kudret Sendendir.