Bir Şehre Girildiğinde Okunacak Dua

Duanın Okunuşu

Allahumme bârik lenâ fiha, Allahumme’rzuknâ fîha mennâha, vehabbibna ilâ ehliha ve habbib salihi ehliha ileyna.

Anlamı

Allah ’ım, bu şehiri bize mübarek kıl, nimetlerinden bizi rızıklandır. Halkını bize sevdir ve bizi de onlara sevdir Allah’ım.