Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu

Sübhanellezi sehhara lena haza vema künna lehü mukrinin ve inna ila Rabbina lemunkalibün. Allahümme inna neselüke fi seferina haze’l birra ve’t takva ve mine’l ameli ma ter da. Allahümme hevvin Aleyna seferina haza vatni anna bu’dehü. Allahümme ente’s sahibi fi’s seferi ve’l halifetü fi’l ehli. Allahümme inni euzü bike min va’saisseferi ve keabeti’l manzari ve süi’l münkalebi fi’l mali ve’l ehli.

Anlamı

O her türlü noksandan münezzehtir. O Allah ki, bunu hizmetimize verdi, yoksa buna bizim gücümüz yetmez. Muhakkak Rabbimize döneceğiz. Allah’ım yolculuğumuzda senden takva, iyilik ve rızanı istiyoruz. Allah’ım yolculuğumuzu kolaylaştır, uzakları yakınlaştır. Allah’ım yolculuğumuzda beni ve ailemi koruyan, gözeten Sensin. Yolculuğun sıkıntılarından, üzüntülerinden, benim ve ailemin hakkında kötü akıbetlerden Sana sığınırım.