Yolculuktan Dönen Kimsenin Okuyacağı Dua

Duanın Okunuşu

Lâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike lehu, lehu’l-Mulku ve lehu’l-Hamdu ve huve alâ külli şey’in kadir. Abiyûne, Tâibûne, Abidûne, Sâcidûne lî-Rabbinâ Hâmidûne. Sadaka’llahu va’dehu ve nasara abdehu ve hezeme’l-ahzâbe vahdehu

Anlamı

Bir olan Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı yoktur. Mülk, O’nundur. Hamd’de, O’nadır. O, her şeye hakkıyla güç yetirendir. Dönenleriz, tevbe edenleriz, kulluk edenleriz, secdeye kapananlarız, ancak Rabbimize hamd edenleriz. Allah, vaadinde sadıktır. Kuluna yardım etmiş ve O, tek basma biraraya gelen orduları perişan etmiştir