GEÇMİŞLERİMİZ İÇİN NASIL DUA ETMELİYİZ

Yazılarımızı Paylaşın

ÖLMÜŞLERİMİZ İÇİN DUA

Günümüz modernist akımlar, bin dört yüz yıllık İs lam geleneğini küçümseyerek MEZAR ziyareti esnasında veya vefat eden şahıs için okunup arkalarından gönderilen Hatim, sure, ayet ve duaların, ulaşmayacağını ve bir fayda sağlamayacağını iddia etmektedirler… Bu ve benzeri aykırı iddiaların aksine, geçmiş ve günümüzde insaf ölçüsü içinde olan tüm İslam alimleri (cumhur-u ülema ); “ Vefat etmiş cümle geçmişlerimizin ruhuna gönderi len; Ayetler, (ne kadar olursa olsun) Sureler (Yasin tebareke- amme gibi ) dua ve istiğfarların, bağışlanan sevapların, fayda sağlayacağı konusunda ittifak halinde dir…”

Bu konu için delil teşkil eden Ayetler aşağıdadır:

“…Ey Rabbimiz… Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla…” (Haşr, 10)

“Ey Rabbim… Beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime giren kimseleri (Kıyamete kadar gelecek) erkek müminleri ve kadın müminleri sen bağış la…”(Nuh, 28)

“ Müşriklerin, o çılgın ateşin yaranı (Cehennemlik) oldukları muhakkak meydana çıktıktan sonra, ar tık onların lehine, velev hısım olsunlar, ne peygamberin, ne de mümin olanların istiğfar etmeleri doğru değildir.”(Tevbe, 113)

Bu ayet-i kerimeler ışığında, net olarak ifade gerekirse; Nuh a.s. vefat eden anne ve babası, kendisine iman etmiş müminler için Allah’tan af ve mağfiret talep etmektedir. Nebi sav efendimiz ve müminler; iman etmeyen bir şahıs için, Allah’tan bağışlanma talebinde bulunulmaya cağı konusunda uyarılmışlardır. Mümin olarak vefat eden bir şahıs için mağfiret talebi geçerlidir. Ahiret ’e intikal eden müminler’in sorgu esnasında zorluk çekmemesi için, helallik talep edilir… Müminlerin, ölen şahıs için helallik vermesi, dualar la ve iyi bir mümin olduğu şehadetiyle defnedilmesi, af için yeterli sebeplerden biri olabilir…

Nebî s.a.v efendimiz, cenaze defninden sonra bir müddet kabir başında beklenilmesi, dua ve Kur’an tilaveti ile kabir sualinin kolaylaşacağı konusunda ümit var olduğunu beyan etmişlerdir…(Ebu Davud) Özellikle cenaze yakınlarının, Kur’an okuması ve görev haline getirip sürekli Kur’an tilaveti ile (uzun veya kısa ) okuma sevabının vefat eden şahsa hediye edilmesi, sünnet ’e uygun en güzel davranıştır… Para karşılığı Kur’an okutulmasının bir faydası yoktur… Okutan ve okuyan büyük sorumluluk altındadır. Kendilerine türbe yaptırılmış, şöhret bulmuş, geçmiş şahsiyetler’in mezarları ziyaret edilerek, herhangi bir konuda şahsından yardım talebinde bulunmak doğru olmaz. Ancak, salih zat olarak şöhret bulmuş geçmiş şahsiyetlerin hatırı için Allah’a yalvarmak, bu niyetle kabir ziyaretinde bulunmak caizdir…

Nebi, sahabe, evliya kabirlerini ziyaret gibi… Yardım- şefeat -kurtuluş ve her türlü ihtiyacın karşılanması için müracaat edilecek tek makam, Allah-ü tealadır… Kabir ve türbeler için kurban adamak ve kesmek, mum yakmak, para atmak, bez v.b. şeyler bağlamak batıl dır. Vefat eden bir şahıs için maddi ve manevi iyilik yapılabileceği, Nebi s.a.v efendimizin şu hadisleri ile sabittir. “İnsan vefat edince üç şey hariç dünya ilişkisi kesi lir. Bu üç şey nedeniyle amel defterine sürekli hayır yazı lır bunlar: * Sadaka-i cariye * kendisinden istifade edilen bir ilim ve eser bırakan alim * kendisine dua eden Salih bir evlat…” Anne ve baba’ya, vefatlarından sonra yapılabilecek bir iyilik var mı ? Sorusuna Nebi sav efendimiz cevaben: “Evet,onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirir, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına ikram edersin..” buyurmuşlardır…

Yazımızda : ölmüşlere dua etmek,ölmüşlere dua okumak,ölmüşlere dua mesajları,ölmüşlere dua okunur mu,ölmüşlere dua edilir mi,ölülere dua,ölmüşe dua,ölülere dua okumak,ölülere dua bağışlama,ölülere dua nasıl bağışlanır,ölülere dua etmek hadis,ölmüşlere edilecek dualar,ölülere dua fatiha okumak,ölülere faydalı dualar,ölülere dua göndermek,ölülere dua gider mi,ölülere dua hadis,ölülere dua nasıl yapılır,ölülere okunacak dua,ölmüşlerin ruhuna dua,ölülere rahmet duası,ölülere yapılan dua,, ölmüş insanlar ile ilgili Ayet ve Hadisler Konularına değinilmiştir


Yazılarımızı Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir