ŞÜKÜR NEDİR ? – DOĞRU ŞÜKÜR NASIL OLMALI ?

Yazılarımızı Paylaşın

ŞÜKÜR NEDİR ?

Tüm güzelliklerin Allah’tan geldiğine iman edip teşekkür etmektir… Yapılan iyiliği fark edip iyilik vereni yad etmek zikirdir… Kur’an’da 66 ayet şükür’le ilgilidir… Gelen her nimeti Allah’tan bilmek, razı olmak, nime ti tüketip isyan etmemek Kur’anî bir emirdir… “ Bana şükredin, nankörlük etmeyin…” (Bakara, 152) “ Allah’tan sakının ki şükür edebilesiniz…” (A:İmran,123) “ Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım…” (İbrahim, 7 ) “ Allah şükredenlere bol bol nimet verir…” (Fatır, 30) Ayetleri bu konu için delildir… Şükür, nimetin bilinmesi ve açığa vurulmasıdır…

Allah ‘a şükür, Kur’an ve sünnete uymaktır…Kur’an ve sünnete uymayanın şükrü yoktur.. Dil ile teşekkür karşılığı “ ELHAMDÜLİLLAH” kelimesidir… Nebi sav efendimiz: “ Cennet’in bedeli Lâilahe illallah… Nimet’in bedeli elhamdülillah’tır” (Beyhaki) “Mü’minin her işi hayırdır… Nimete şükreder, hayra kavuşur… Bela’ya uğrayınca sabreder, (yine) hayra kavuşur…”(Müslim) buyurmuşlardır…

Şükür üç şekilde olur:

1- Dil ile şükür: “ ELHAMDÜLİLLAH” zikrini her daim tekrar etmek ve aynı zamanda lisanın (dilin) sorumluluklarını yerine getirmektir. Yalan söylememek, Kur’an okumak, tesbihât, zâlim karşısında hakkı söylemek, dil ile yapılabilecek şükür çeşitlerine örnektir…

2- Kalb ile şükür: İnanç ve düşünce olarak zihnimize nimet vereni yerleştirmek, verilen nimetin; Sağlık -ilim zenginlik- eş ve çocuklar- ömür gibi benzer güzelliklerin yalnızca Allah’tan geldiğine iman etmektir…

3- Vücudun her uzvu ile şükür: Hesap günü tüm uzuvlarımızın, lehte veya aleyhte şahitlik yapacağı ayetle sabittir… Kalbin daha doğrusu zihnin, Helal ve Haram doğrultusunda vermiş olduğu her bir komut’un, herhangi bir uzuv tarafından yerine getirilmesi bir şükürdür… Göze, Harama bakmama komutu veya Haram bir iş için elin uzanmaması gibi… ALLAH, c.c insanların teşekkürüne muhtaç değildir… Şükreden kendi iyiliği için şükreder ve karşılığını bulur…

ALLAH,  teşekkür karşılığı nimetleri daha da artıran dır… Neml 40, İbrahim 7, Nisa 147, Tegabun 17. Ayet-i kerimeleri bu konu için delildir… Ne yazık ki nimetlere gark olan insanoğlu, bu nimetlerin SAHİBİNİN kendisi olduğu vehmine kapılarak şımarmakta, nimet’i kendi el ürünü görmektedir… Bu duygu en basit tanımla hüsranın başlangıcı ol maktadır… Bir mümin, bilinçli olarak, varlık ve zenginlik be nim eserimdir iddiasında bulunursa İslam kimliği zede lenmiş, hatta DİN dairesinden çıkmış olur…

Yazımızda : şükür nedir ,nasıl şükür edilir, kime şükür edilir, kimler şükür eder, konularına değinilmiştir


Yazılarımızı Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir