Sa’y Ederken Okunacak Dua Ayeti

Duanın Okunuşu

Eûzübillahimineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmânirrahîm İnnes-Safâ vel Mervete min şeâirillâh, fe men haccel beyte evi’temera felâ cunâha aleyhi en yettevefe bihimâ vemen tetevvea hayran fe innellâhe şâkirun alîm.

Anlamı

Kovulmuş ve lânetlenmiş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.nMuhakkak Safa ve Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Bunun için, hac veya umre niyetiyle kim Kâbe’yi ziyaret ederse, yine Safa ile Merve’yi tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim ki, kalbinden gelerek vaciplerden fazla bir hayır işlerse muhakkak Allah Şâkir’dir, Alîm’dir.