Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Bismillâhi velhamdülillahi alâ dînil islâm. Attâhümmec’alnî minettevvâbîn, vec’alnî minel mütetahhirin, vec’alnı min ibadike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn.nElhamdülillâhillezî câalel mâe tahûren vel islâme nûren. Anlamı Allah’ın ismi ile, İslâm dininin içinde bulunduğum için O’na hamdederim. Allahım! Beni tevbe edenlerden ve tevbe sebebiyle tertemiz olanlar dan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan… Okumaya devam et Abdeste Başlarken Okunacak Dua