Ayetel Kürsi Duası

Duanın Okunuşu  Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late’huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey’in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel’arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim. Anlamı O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir).… Okumaya devam et Ayetel Kürsi Duası