Aynaya Bakarken Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Elhamdülillahillezî sevvâ halkî fe’adelehu ve kerreme surete vechî ve hasseneha veca ‘alenî minel müslimîne, Allahumme kemâ hassente halkî fehassin hulukî. Anlamı Beni yaratan ve beni düzenleyen Rabbıma hamdü senâ ederim. Suretimin şeklini güzelleştiren ve beni mükerrem kılan ve beni müslümanlardan yapan Rabbıma hamdederim. Allah’ım, yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi, ahlâkımı da güzelleştir.