Borç ve Günahtan Korunmak İçin Okunacak Dua

Duanın Okunuşu Allâhumme rebbe’s-semâvâti’s-seb’i ve rabbe’l-arşi’l-azîm rabbenâ ve rabbe kulli şey’in münzileti’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kur’ân, fâlika’l-habbi ve’n-nevâ. Eâzu bike min şerri kulli şey’in ente âhizun binâsiyetih. Enta’l-evvelu feleyse kableke kableke şey’un ve ente’l-âhiru feleyse b’deke şey’un ve ente’z-zahiru feleyse fevkake şey’un ve ente’l-bâtinu feleyse dûneke şey. İkdi anni’d-deyne ve ağninî mine’l-fakr. Anlamı Allah’ım! Ey yedi kat… Okumaya devam et Borç ve Günahtan Korunmak İçin Okunacak Dua